General Data Protection Regulation

General Data Protection Regulation

HVEM ER OMFATTET AF REGULERINGERNE?

 

 

 

HVAD ER GDPR?

General Data Protection Regulation er en ny europæisk persondataforordring fra EU. Formålet med denne forordring er at beskytte borgere i EU og EØS-lande bedre iht. deres personlige data, og hvordan disse behandles af virksomheder.
Med andre ord er det en forordring om, hvordan virksomheder kan indsamle, gemme og behandle kundedata fremover.

 

HVAD KOMMER DET TIL AT BETYDE FOR VIRKSOMHEDERNE?

Det er virksomheden eller organisationen alene, som har ansvaret for, at disse reguleringer overholdes. Faktisk siger GDPR forordringen, at reguleringerne gør sig gældende for alle virksomheder etableret i EU – også selvom databehandlingen sker uden for EU.I forlængelse af dette gør disse reguleringer sig også gældende for virksomheder, som ikke er etableret i EU, men er til stede. Dvs. at så længe en virksomhed udbyder service/ produkter til borgere i EU, er den underlagt GDPR.
Det stopper dog ikke her, for virsomheder/ organisatoiner der er underlagt GDPR, skal have en databeskyttelse ansvarlig eller data controller, som skal sørge for, at GDPR bliver overholdt.
Og konsekvenserne for ikke at overholde GDPR er store. Hvis GDPR brydes, får virksomheden en bøde svarende til 4% af den årlige globale omsøtning eller 20 millioner EUR – dette afhænger af, hvilket af disse to beløb er størst.
GDPR er ikke kun et spørgsmål om IT. For virksomheder kommer dette også til at have afgørende betydning for, hvordan disse vil håndtere deres marketing- og salgsaktiviteter på.

HVOR KAN JEG LÆSE MERE OM DET?

GDPR kan måske virke som en tung omgang læsning, men ikke desto mindre er den relevant for borgere i EU såvel som virksomheder. Hvis du stadig har spørgsmål til GDPR, du kan du læse mere her:

Dansk Industri’s hjemmeside. PDF’en finder du her.

Vi henviser til Datatilsynets hjemmeside omkring databeskyttelsesforordningen.

LÆS MERE OM GENERAL DATA PROTECTION REGULATION HER